Mantelzorg bij psychiatrische problematiek

U bevindt zich hier: Home | Zorgvraag bij | Psychiatrische problematiek

Mantelzorg bij psychiatrische problematiek

Achttien procent van de Nederlanders van 18 tot 64 jaar voldeed in 2010 aan de criteria voor een psychische aandoening, aldus het Trimbos-instituut. Het gaat dan om 1,9 miljoen mensen. Mensen met schizofrenie zijn hierbij niet meegerekend: dat zijn er in Nederland ongeveer 100.000. De helft van de zorg en ondersteuning voor deze mensen komt neer op hun omgeving; op mantelzorgers. Tegen welke specifieke problemen loopt deze groep mantelzorgers op? Hoe kunt u ze ondersteunen?

Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen uit betrokkenheid voor hun naasten. In de ggz wordt dan ook wel gesproken over familie of naastbetrokkenen, in plaats van over mantelzorgers. Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij de zorg en ondersteuning van psychiatrische patiënten omdat zij:

  • een positieve invloed uitoefenen op het ziekteverloop,
  • het herstelvermogen van de patiënt kunnen versterken,
  • en het mogelijk maken dat mensen met psychiatrische problematiek langer thuis kunnen blijven wonen (Koops & Kwekkeboom, 2005)

Beroep op mantelzorg groeit

Het beroep op familie of naastbetrokkenen zal in de toekomst groeien. Door de stelselwijziging van de langdurige zorg blijven meer chronisch psychiatrisch patiënten thuiswonen, eventueel met ambulante begeleiding. Het aantal bedden in instellingen wordt afgebouwd en de nadruk komt meer op eigen kracht en empowerment te liggen. Familieleden, vrienden en buren zullen dan ook een belangrijker aandeel in de zorg krijgen.

Beter zorg door samenspel

Daarom is het goed om in instellingen maar ook in de wijk samen te werken met mantelzorgers. Zij kennen de patiënt en diens geschiedenis goed en ze hebben een vertrouwensband met hem of haar. Door samen te werken, verbetert u de zorg voor uw cliënt. Het samenspel tussen formele en informele hulp bevordert de behandeling en het herstel.

Overbelasting voorkomen

Veel mantelzorgers van psychiatrische patiënten voelen zich zwaar belast. Ze hebben een klein netwerk en zijn kwetsbaar voor somberheid als gevolg van de mantelzorg. Door samen te werken kunt u overbelasting vroegtijdig signaleren en voorkomen.
In tegenstelling tot mantelzorgers van mensen met dementie of een lichamelijke beperking, is de zorg die zij bieden vooral emotioneel. Ze hebben wel behoefte aan ondersteuning, maar maken er weinig gebruik van.

Facebook Twitter LinkedIn

Contact

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.