Zingeving

U bevindt zich hier: Home | Thema's | Zingeving

Zingeving

Veel mantelzorgers ervaren de zorg voor een naaste als heel waardevol. Slechts 7 procent van de mantelzorgers heeft helemaal geen positieve ervaringen bij het verlenen van mantelzorg. De overige 93 procent dus wel (Broese van Groenou, et. al., 2009). Mantelzorgers vinden zorg niet alleen maar belastend, aan de basis van mantelzorg ligt immers de relatie. Het persoonlijk contact met elkaar bepaalt een relatie meer dan het ‘zorgen’. Zingeving is een belangrijk aspect in het leven van mantelzorgers, al hebben mantelzorgers en hun omgeving er niet altijd aandacht voor. Daarom heeft de ondersteuning van professionals meerwaarde.

Van betekenis

Mensen willen over het algemeen graag van betekenis zijn voor een ander. Op het moment dat iemand in hun omgeving ziek wordt, nemen zij als vanzelfsprekend de zorg op zich. Mantelzorgers zorgen voor een partner, kind, ouder, vriend of goede buur. In die zorgrelatie maken zij mee wat in alle relaties aan de orde komt, zowel positieve als negatieve ervaringen. Een groot verschil bij ‘gewone’ relaties, is dat de zorgvrager vaak in een meer afhankelijke positie komt.

Mantelzorgers ervaren zingeving door het zorgen voor hun naaste, ze vinden het belangrijk om op deze manier van betekenis te zijn. Mantelzorgers ervaren de zorg heel verschillend, mede beïnvloed door hun wereldbeeld, de kwaliteit van de relatie, hun zorgmotief en hun omgeving. Zinverlies en zingevingsvragen spelen vaak een rol in mantelzorgsituaties. Een pasklaar antwoord ontbreekt en het zoeken naar zingeving kost tijd. Daarom worden zingevingsvragen ook wel ‘trage vragen’ genoemd.

Professionele ondersteuning

Als professional weet u waarschijnlijk dat het van groot belang is om mantelzorgers te ondersteunen, omdat dit overbelasting kan helpen voorkomen. De nadruk van de ondersteuning ligt daarom vaak op de (over)belasting van mantelzorgers. Het aantal overbelaste mantelzorgers is de laatste jaren flink toegenomen. Maar mantelzorg gaat altijd ook over zingeving. Juist aandacht voor de positieve aspecten van mantelzorg kan mantelzorgers helpen om bewust voor de zorg te blijven kiezen en de draagkracht te behouden. In dit webdossier staan aandacht voor zingeving en de rol van mantelzorgondersteuners daarbij centraal.

Facebook Twitter LinkedIn

Contact

Gerelateerde producten

Een overzicht van producten over dit thema:

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.