MantelScan

U bevindt zich hier: Home | Producten | Instrumenten en methoden | MantelScan

MantelScan

De MantelScan is een instrument voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk. De scan biedt visuele hulpmiddelen die helpen bij het structuren van alle informatie over een netwerk. Informatie over het netwerk is belangrijk, omdat zorgen vaak verder reiken dan slechts het contact tussen één zorgvrager en één mantelzorger. In de bijbehorende handreiking MantelScan worden stapsgewijs alle onderdelen van de MantelScan toegelicht.

De MantelScan

Aanleiding voor het ontwikkelen van de MantelScan is het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar zorgnetwerken ‘Op zoek naar weerkaatst plezier’. Na dit onderzoek kwam de behoefte naar voren om te werken met een instrument dat de belasting van het netwerk in kaart kan brengen. De Mantelscan geeft ruimte voor vragen van de mantelzorger, behandelt de aard van de zorgvraag, brengt het zorgnetwerk in kaart en kan afsluiten met advies voor de mantelzorger.

Een MantelScan voor mantelzorg

Deze handreiking is geschreven voor iedere professional die op een of andere manier in aanraking komt met mantelzorgers en zorgnetwerken. De kracht van de MantelScan is de manier waarop verkregen informatie in een gesprek met een zorgvrager en mantelzorger gestructureerd wordt.

Hoe werkt de MantelScan

De meetbare instrumenten die de Mantelscan hanteert worden veel gebruikt in de zorg. Het uitvoeren van de Mantelscan neemt ongeveer één uur in beslag. Eventueel opgesplitst in meerdere momenten. De Mantelscan kan bij mensen thuis afgenomen worden, of op kantoor. Wat de Mantelscan bruikbaar maakt voor een breed publiek.

MantelScan in de praktijk

Professionals die de MantelScan gebruiken geven aan dat de MantelScan bijdraagt aan een vertrouwensband en dat het de mantelzorgers helpt reflecteren op de situatie, het maakt hen bewuster. Na het doorlopen van alle stappen is er een heleboel informatie over de zorgsituatie bekend. Ook de mantelzorger(s) en het netwerk zijn bekend. Op basis van knelpunten die naar boven zijn gekomen kan er daarna gericht advies worden gegeven.


Verder lezen

Wilt u de samenwerking met mantelzorgers versterken?  Het dossier Samenwerken biedt diverse handvatten om daarmee aan de slag te gaan.

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.