Wie zijn mantelzorgers?

U bevindt zich hier: Home | Voor gemeenten | Wie zijn mantelzorgers?

Wie zijn mantelzorgers?

Mantelzorg is de zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, huishouden of sociale netwerk. De diversiteit onder mantelzorgers is dan ook groot. Mantelzorgers zijn er van alle leeftijden, alle etniciteiten en ze zorgen in verschillende vormen voor mensen met allerlei aandoeningen.

Hoeveel mantelzorgers zijn er?

De precieze aantallen mantelzorgers in de gemeente kunnen verschillen afhankelijk van de bevolkingsopbouw. Als vuistregel kunt u ervan uitgaan dat van de inwoners van uw gemeente van 18 jaar en ouder:

 • 20% mantelzorger is;
 • 20% lang of intensief zorgt (langer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week);
 • 8,4 % zorgt lang én intensief voor hun naaste (meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden)
  • 13% van de mantelzorgers die intensief hulp bieden voelen zich ernstig belast door hun zorgtaken
  • 20% van de mantelzorgers die intensief hulp bieden zijn ouder dan 65 jaar.

Deze percentages zijn afkomstig uit deskresearch van Expertisecentrum Mantelzorg bij de gemeente Amersfoort. 

Drie onderscheidende factoren

Bij de samenwerking met mantelzorgers blijken drie aspecten onderscheidend te zijn:

 • De aard van de relatie tussen de mantelzorger en de zorgvrager. Is het familie, een partner of gaat het om een ouder-kind relatie? Of is er iets meer afstand, bijvoorbeeld tussen vrienden, buren of collega’s?  
 • De aard van de aandoening. Met name de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), dementie, een psychiatrische ziekte of een verstandelijke beperking kan zwaar zijn. Het is zeker zwaar wanneer de hulpvrager permanent toezicht nodig heeft. 
 • De context van de mantelzorger, bijvoorbeeld de leeftijd en levensfase, of iemand een gezin met jonge kinderen heeft, betaald werk heeft, samenwoont met de hulpvrager, en welke culturele overtuigingen over zorg de persoon heeft. 

Belastbaarheid

Deze aspecten zijn mede bepalend voor de belasting en belastbaarheid van de mantelzorger en zijn of haar behoefte aan ondersteuning.

Video: Mantelzorg als houvast - van partners naar zorgvrager en mantelzorger

Het leven van voormalig wethouder Joke en haar man Dick veranderde drastisch toen Joke, begin 60, een hersenbloeding kreeg.


 

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven E-zine

 • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.