Mantelzorgers verlichten

U bevindt zich hier: Home | Voor gemeenten | Mantelzorgers verlichten

Mantelzorgers verlichten

Met goede ondersteuning zijn de draagkracht en de draaglast van mantelzorgers in evenwicht. Zo voorkomt u als gemeente dat mantelzorgers overbelast raken.

Er zijn verschillende manieren waarop de gemeente mantelzorgers kan verlichten. Belangrijk aandachtspunt: Heb oog voor diversiteit onder mantelzorgers; iedereen is anders en heeft andere behoefte aan ondersteuning.

Preventie, informatie, advies en emotionele steun

  • Werk netwerkgericht en zet in op preventie van overbelasting; het in kaart brengen en zichtbaar maken van de netwerken van de cliënt en de mantelzorger zijn daarbij een eerste stap. Verbeteren van relaties en inzetten van contacten volgen daarop. De wens van de cliënt en de mantelzorger zijn daarbij leidend. 
  • Organiseer informatie en advies; dit is een wettelijke plicht. De gemeente zorgt ervoor dat informatie toegankelijk is en op maat. 
  • Faciliteer emotionele steun en educatie voor mantelzorgers; bijvoorbeeld door netwerkcoaching of lotgenotencontact.

Respijtzorg

Maak werk van een breed aanbod van passende respijtzorg; tijdelijke overname van de zorg, zodat de mantelzorger er even tussenuit kan. Zeker voor mantelzorgers met een intensieve zorgtaak voor mensen die permanent toezicht nodig hebben, is dat belangrijk. In de gemeente of regio (in samenwerking met andere gemeenten) kunt u ervoor zorgen dat er voldoende respijtzorg beschikbaar is om mantelzorgers te ontlasten. Lees hierover meer in het dossier respijtzorg.

Met de Respijtwijzer (www.respijtwijzer.nl) kunt u zorgarrangementen zoeken voor de hulpvrager en/of de mantelzorger in heel Nederland. Zorginstellingen kunnen er hun aanbod plaatsen, en u kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden zoals buddyzorg, een logeeradres of een vakantiearrangement. Ook kunt u de doelgroep en de leeftijd aangeven.

Vrijwilligers

Maak werk van het vinden en binden van vrijwilligers die cliënten kunnen ondersteunen en daarmee ook mantelzorg verlichten, zeker wanneer mensen een klein netwerk hebben. > Meer informatie over zorgvrijwilligers vindt u op www.zorgbetermetvrijwilligers.nl

Praktische hulp

Zet in op praktische en materiële hulp voor mantelzorgers; Dit kan gaan over parkeren, kinderopvang of ondersteuning bij de administratie bijvoorbeeld.

Digitale communicatie

Om meerdere mensen uit het netwerk te betrekken bij de zorg kunnen digitale platforms handig zijn. Hiermee kunt u vraagverlegenheid van de mantelzorger ondervangen en minder tijd verliezen aan het bijpraten van iedereen individueel. Een internetplatform heeft bijvoorbeeld een agenda en een afsprakenlijst en betrokkenen kunnen er persoonlijke boodschappen achterlaten. Zo kunnen familie en vrienden onderling afstemmen wat er moet gebeuren. Professionals kunnen via zulke systemen ook goed met mantelzorgers samenwerken en afstemmen. > Lees hier het overzicht van digitale platforms (pdf)

> Meer lezen? Download de Paragraaf Verlichten uit 'Mantelzorgondersteuning is de basis'

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.