Mantelzorg in de wet

U bevindt zich hier: Home | Voor gemeenten | Mantelzorg in de wet

Mantelzorg in de wet

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente er taken bij gekregen op het gebied van zorg, welzijn, jeugdhulp en participatie. Met name de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn voor de gemeente van belang. Daarnaast stemt de gemeente af met zorginstellingen die de Wet langdurige zorg uitvoeren.

Decentralisaties overzichtelijk in beeld

Maatwerk voor cliënt en mantelzorger

De eigen mogelijkheden van de cliënt én de mantelzorger zijn het uitgangspunt in de Wmo. In het gesprek ‘aan de keukentafel’ wordt niet alleen gekeken wat de mantelzorger kan bijdragen aan de zorg, maar ook wat de mantelzorger zelf nodig heeft aan ondersteuning om die rol te kunnen vervullen. Bijvoorbeeld door de cliënt huishoudelijke hulp te bieden, ter verlichting van de mantelzorger.

Mantelzorgers die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn kunnen ondersteuning (een maatwerkvoorziening) van de gemeente krijgen. Ook respijtzorg, zoals kortdurend verblijf in een zorghotel of dagopvang, bedoeld om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten van de zorgtaak, is opgenomen in de Wmo 2015.

Gemeenten zorgen voor ondersteuning mantelzorgers

In de nieuwe Wmo staat dat gemeenten aandacht moeten besteden aan de manier waarop mantelzorgers en vrijwilligers ondersteund worden. Bij de vormgeving daarvan worden lokale vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties betrokken. Gedacht kan worden aan algemene maatregelen zoals het organiseren van lotgenotencontact voor mantelzorgers en het subsidiëren van vrijwillige zorgorganisaties.

Waarderen van mantelzorg

Gemeenten bepalen per verordening hoe mantelzorgers jaarlijks een blijk van waardering ontvangen; de opvolger van het huidige mantelzorgcompliment. Hoe deze waardering er uit kan zien is uitgewerkt in de informatiekaart mantelzorgwaardering. Deze is samengesteld door de VNG en het ministerie van VWS in samenwerking met Mezzo.

Lees de ervaring met het waarderen van mantelzorgers van de Gemeente Alkmaar.

Lees hier meer:

> Zie ook: Budgetten mantelzorgondersteuning

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.