Wat kunt u als gemeente betekenen voor mantelzorgers?

U bevindt zich hier: Home | Voor gemeenten | Wat kunt u als gemeente betekenen voor mantelzorgers?

Wat kunt u als gemeente betekenen voor mantelzorgers?

De wettelijke decentralisatie vergt een transformatie in de manier van denken en werken. Zelfredzaamheid en zelfregie zijn daarbij belangrijke begrippen. Dat betekent dat de gemeente de hulpvraag samen met de hulpvragers en mantelzorgers in kaart brengt en daarbij nagaat wat mensen zelf kunnen doen en regelen, wat hun netwerk voor hen kan doen, en wat er nodig is aan vrijwillige of professionele ondersteuning.

Mantelzorgers vervullen daarbij een belangrijke rol. Zij zorgen ervoor dat hulpvragers in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en op een vertrouwde manier geholpen worden in hun dagelijks leven. Om te voorkomen dat de zorg te veel wordt, is het belangrijk om mantelzorgers te erkennen en te ondersteunen.

Mantelzorgers in vier rollen: het SOFA-model

Goede samenwerking met mantelzorgers houdt rekening met vier rollen die de mantelzorger kan vervullen: als collega, cliënt, naaste en expert. Welke rol het meest prominent is, kan verschillen, bijvoorbeeld door de fase van de ziekte of de woonsituatie van een patiënt. Bij iedere rol ligt het accent in de samenwerking anders. Afhankelijk van de rol krijgen samenwerken (collega), ondersteunen (cliënt), faciliteren (naaste) en afstemmen (expert) meer nadruk, ook wel afgekort als SOFA. In onderstaande video worden deze rollen en vormen van samenwerking in één minuut toegelicht:

Vinden, versterken, verlichten, verbinden

De nieuwe Wmo benoemt niet alleen nadrukkelijk het belang van mantelzorgondersteuning maar geeft daarvoor ook handvatten: Versterken, Verlichten en Verbinden. Het mantelzorgbeleid zou zich moeten richten op het versterken van de positie en regie van mantelzorgers en vrijwilligers, het verlichten van mantelzorg en vrijwilligerswerk en het beter verbinden van informele en formele ondersteuning en zorg. Maar voordat dat mogelijk is, is het belangrijk dat de gemeente mantelzorgers weet te vinden. Deze vier aandachtspunten bieden houvast bij het mantelzorgbeleid.

Een verdere uitwerking van Vinden, versterken, verlichten en verbinden leest u in de handreiking Mantelzorgondersteuning is de basis. Aandachtspunten voor lokaal beleid.

Regie

Als gemeente heeft u een regiefunctie in de ondersteuning van mantelzorgers. Dat betekent dat u de behoefte en het aanbod in uw gemeente kent, de kwaliteit bewaakt en zo nodig bijstuurt.

Er zijn verschillende manieren om de regierol in te vullen:

  • Met smal beleid: U geeft in uw gemeente bijzondere aandacht aan bepaalde soorten mantelzorgondersteuning of aan bepaalde doelgroepen die meer risico op overbelasting hebben of waarvoor een speciale benadering gewenst is. 
  • Met breed beleid: U stimuleert in uw gemeente alle vormen van mantelzorgondersteuning en versterkt het werkveld. 
  • Als dirigent: U voelt een sterke verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van mantelzorgers en stuurt daar ook op.
  • Als regisseur op afstand: U stelt zich terughoudend op en creëert voornamelijk het klimaat waarin zorgvragers, mantelzorgers, vrijwilligers en mantelzorgondersteuners goed kunnen functioneren.

De typetest Wmo en mantelzorg geeft u in korte tijd inzicht in het soort mantelzorgbeleid dat het beste bij uw gemeente past.

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.