Budgetten mantelzorgondersteuning

U bevindt zich hier: Home | Voor gemeenten | Budgetten mantelzorgondersteuning

Budgetten mantelzorgondersteuning

Ondersteuning van mantelzorgers valt onder het Wmo budget. Per gemeente kan dit budget verschillen; dit is afhankelijk van de grootte van de gemeente.

Overzicht bedragen mantelzorgondersteuning voor gemeenten 2016-2017

Een tabel met een overzicht van alle regelingen en wetten die voor mantelzorgondersteuning van toepassing zijn in 2016 en 2017 vindt u in het Overzicht budgetten mantelzorgondersteuning voor gemeenten 2016-2017. (Versie augustus 2016) Bij iedere regeling staat een toelichting. Meer weten? Lees dit artikel over Meicirculaire 2016

Bekijk hier de financiële gegevens sociaal domein 2015 uitgesplitst per gemeente (bron: VNG)

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Margit van der Meulen: m.vandermeulen@movisie.nl, 030 789 2134. Bent u op zoek naar de budgetten waarderingsgelden per gemeente? Bekijk hier het overzicht (bron: Mezzo).

Persoonsgebonden budget (PGB)

Om mantelzorg op eigen wijze vorm te geven, kunnen mantelzorgers het persoonsgebonden budget (PGB) inzetten. Ze kunnen er bijvoorbeeld respijtzorg voor inkopen, zodat degene voor wie ze zorgen verzorgd wordt en zij een adempauze kunnen nemen. Ze kunnen het PGB inzetten voor Wmo-zorg, maar ook voor zorg die onder de Zvw of de Wlz valt.


Meer informatie over het PGB vindt u in de Informatiekaart PGB van de VNG. 

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.