Welzijn

U bevindt zich hier: Home | Voor professionals | Welzijn

Welzijn

Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben zijn steeds vaker aangewezen op hun netwerk om prettig zelfstandig te kunnen blijven wonen. Familie, vrienden en buren ondersteunen hen zodat zij zich bijvoorbeeld in en om huis kunnen bewegen, een huishouding kunnen voeren en kunnen deelnemen aan de maatschappij. Als die ondersteuning vanuit het netwerk structureel is, gaat het om mantelzorg. Met de ondersteuning van mantelzorgers draagt u bij aan een sterker netwerk en daarmee uiteindelijk aan goede zelfredzaamheid van uw cliënten.

Betrokkenheid

In Nederland verlenen ruim anderhalf miljoen volwassenen mantelzorg. Mantelzorgers vervullen 80% van de totale hulpvraag. Zij zorgen voor iemand uit hun omgeving: hun partner, hun kind, hun broer of zus, hun vader of moeder. Maar ook buren, vrienden en collega’s springen wel eens in voor iemand met een hulpvraag. Mantelzorg vindt plaats vanuit betrokkenheid: de relatie tussen de mantelzorger en de hulpvrager staat centraal. Mantelzorg gebeurt dan ook vaak vanuit vanzelfsprekendheid. Omdat je familie bent of een andere geschiedenis met elkaar deelt, is het logisch dat je voor de ander zorgt. Tegelijkertijd kan het daarom ook lastig zijn om 'nee' te zeggen.

Overbelast

Van de anderhalf miljoen volwassen mantelzorgers voelt 1 op de 7, ongeveer 220.000 personen, zich tamelijk zwaar tot zwaar belast. Dit blijkt uit de landelijke cijfers van de eerste gezamenlijke Gezondheidsmonitor (externe pdf) van GGD’en, het CBS en het RIVM uit 2012 onder 400 duizend personen van 19 jaar en ouder.

Mantelzorg kan zwaar zijn om verschillende redenen:

  • De betrokkenheid maakt dat mensen minder snel nee zeggen.
  • Mantelzorgers willen geen aandacht op zichzelf vestigen, omdat zij menen dat zij niet degenen zijn die hulp nodig hebben.
  • De zorg kan ongemerkt toenemen wanneer de hulpvrager verslechtert. 
  • De relatie met de hulpvrager kan zodanig veranderen dat het de mantelzorger weinig meer oplevert.
  • Mantelzorgers leveren eigen bezigheden en vrije tijd in vanwege de zorg, en komen daardoor minder tot rust. 
  • Stress door de combinatie van zorgtaken met andere taken. 
  • Stress door zorgen over de hulpvrager.
  • Schaamte over het gedrag van de hulpvrager (bijvoorbeeld bij dementie, niet-aangeboren hersenletsel en psychiatrische problemen) waardoor ze contact met anderen uit de weggaan. 
  • Eenzaamheid en isolatie.

Ervaringsdeskundigen

Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, is het belangrijk om ze te betrekken bij de zorg en zo nodig te ondersteunen. Zij hebben als ervaringsdeskundigen veel kennis over de mensen voor wie ze zorgen. Ze weten precies waar zij behoefte aan hebben en kunnen op deze manier helpen om de zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wens van de cliënt. Daarom is het goed om samen te werken met mantelzorgers, de hulp af te stemmen en hen te ondersteunen als ze zelf hulp nodig hebben.

Sociale wijkteams

Lees ook ons nieuwe dossier Mantelzorgondersteuning en sociale wijkteams

Facebook Twitter LinkedIn

Contact

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.