Sociale wijkteams

U bevindt zich hier: Home | Voor professionals | Sociale wijkteams

Sociale wijkteams

Mantelzorgers zorgen voor iemand uit hun omgeving met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Ze doen dat vanzelfsprekend en belangeloos, omdat ze een relatie met die persoon hebben. Door hun inzet kunnen de mensen voor wie zij zorgen, langer thuis wonen en zelfstandiger functioneren. Dat maakt mantelzorgers belangrijke samenwerkingspartners voor het wijkteam.

Informele zorg: mantelzorgers en vrijwilligers

Mantelzorgers krijgen niet betaald en zijn in principe niet geschoold om hun naaste te verzorgen: mantelzorg wordt daarom ook wel ‘informele zorg’ genoemd. Ook buurtbewoners die zich inzetten voor de wijk of het dorp, en vrijwilligers die zorg en ondersteuning bieden, bijvoorbeeld vanuit een vrijwilligersorganisatie of als maatje, horen tot de informele zorg. Gezamenlijk vormen mantelzorgers, vrijwilligers en actieve bewoners de schil van informele zorg rondom de cliënt.

Waarom is het belangrijk om samen te werken met de informele zorg? 

  • Het beroep op mantelzorgers neemt toe, nu mensen met een hulpvraag langer thuis blijven wonen. 
  • Mantelzorgers hebben kennis die belangrijk is om de cliënt goed te kunnen helpen.
  • Het ondersteunen van mantelzorgers kan eraan bijdragen dat mantelzorgers de zorg langer en prettiger volhouden.
  • Vrijwilligers leveren een belangrijke aanvulling op zorg en ondersteuning.
  • Door op de hoogte te zijn van alle vrijwillige activiteiten, kun je bewoners goed doorverwijzen. Vrijwilligersactiviteiten bieden ontmoeting en kansen om te participeren, bijvoorbeeld voor mensen met een klein netwerk.
  • De inzet van vrijwilligers kan mantelzorgers ontlasten en zo ‘respijtzorg’ bieden.

In dit dossier leest u over: 

Lees ook het dossier voor welzijnsprofessionals

Facebook Twitter LinkedIn

Contact

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.