Gehandicaptenzorg

U bevindt zich hier: Home | Voor professionals | Gehandicaptenzorg

Gehandicaptenzorg

Als begeleider in de verstandelijk gehandicaptenzorg spreekt u regelmatig met familieleden van uw cliënten. Zij hebben thuis misschien al jaren voor hun kind, hun broer of zus, hun tante of oom gezorgd. Zeker als het om een kind gaat dat voor het eerst uit huis gaat, moeten ouders vaak wennen aan de nieuwe situatie. Ze hebben het van jongs af aan verzorgd en opgevoed, en kennen het door en door. Zodra het bij u komt wonen, deelt u samen met hen de zorg voor uw cliënt. Maar ook als mensen in de wijk wonen en u hen ambulant begeleidt, is het netwerk belangrijk.

Samenwerken

Het is in de zorg niet altijd gebruikelijk om familie te betrekken. Zeker als cliënten in een woonvoorziening wonen, is familie grotendeels uit het zicht. Bovendien richten u en uw collega’s zich in uw begeleiding voornamelijk op de cliënt, waarbij aandacht voor familieleden niet altijd een plaats heeft.

Het kan ook moeilijk zijn om samen te werken met familieleden, bijvoorbeeld als zij iets anders willen of verwachten van de zorg. Verschillende perspectieven op wat nodig is aan begeleiding en zorg, kunnen spanningen opleveren. 

Betere zorg

Tegelijkertijd verbetert de zorg als familieleden betrokken zijn. Als u goed kunt samenwerken met familie geeft dat uw cliënt voldoening en rust. De loyaliteit tussen naasten is immers groot, zeker in een zorgrelatie. Een goede samenwerking zorgt voor een stevig fundament voor goede, gedeelde zorg.

Toekomst

In de toekomst zullen meer taken bij de familie en andere mantelzorgers komen te liggen. Mensen met een verstandelijke beperking komen minder snel in aanmerking voor verblijf in een instelling. Dat betekent dat ouders en andere familieleden van uw cliënten de zorg meer zullen moeten opvangen. Het wordt daarmee ook steeds belangrijk om hen te ondersteunen, indien nodig.

Voor meer achtergrondinformatie lees ook het dossier over mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking.

Facebook Twitter LinkedIn

Contact

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.