Geestelijke gezondheidszorg

U bevindt zich hier: Home | Voor professionals | Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg

Mensen met een psychiatrische stoornis hebben vaak anderen nodig om goed te functioneren: partners, kinderen, ouders, vrienden of buren. De zorg voor iemand met een psychiatrische stoornis is echter onvoorspelbaar, onzeker en zwaar. Als u in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) werkt, is het daarom belangrijk om familieleden en andere naasten vroegtijdig te signaleren, hun overbelasting te meten, ze te ondersteunen en eventueel te verwijzen naar andere hulp. Een goed familiebeleid in de instelling helpt daarbij.

Betere zorg

Het netwerk van mensen met een psychiatrische stoornis voorziet in bijna de helft van de benodigde hulp of ondersteuning. Door mantelzorgers te signaleren en met hen samen te werken verbetert u de zorg voor uw cliënt. Het samenspel tussen formele en informele hulp bevordert de behandeling en het herstel.

Naasten:

  • kunnen een positieve invloed uitoefenen op het ziekteverloop;
  • kunnen het herstelvermogen van de patiënt versterken.

Steeds meer oog voor naasten

Dankzij inspanningen van familie-organisaties is er in de GGZ steeds meer oog voor de samenwerking tussen professionals, cliënten en naasten. Zo heeft de HKZ een aantal normen over het omgaan met de omgeving van de cliënt opgenomen. In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland en het Landelijk Platform GGZ is een Startdocument Indicatorset Familiebeleid in de GGZ (pdf) opgesteld. Veel van deze initiatieven versterken het samenspel tussen de formele en informele zorg.

Familiebeleid

Veel instellingen hebben familiebeleid. In het familiebeleid staan bijvoorbeeld richtlijnen voor de omgang met familieleden van GGZ-cliënten: hoe familieleden bejegend, geïnformeerd, bij de zorg betrokken en ondersteund worden. Ook is een familievertrouwenspersoon onderdeel van het familiebeleid.

Facebook Twitter LinkedIn

Contact

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.