Werkende mantelzorgers

U bevindt zich hier: Home | Thema's | Feiten en cijfers | Werkende mantelzorgers

Werkende mantelzorgers

Van werkende mantelzorgers worden twee dingen gevraagd: meer werken en meer zorgen. De combinatie is vaak lastig te verenigen. Sommige mantelzorgers hebben aparte zorg- en werkdagen; anderen moeten zorg en werk combineren op één en dezelfde dag. Werkende mantelzorgers verlenen relatief vaker planbare hulp in tegenstelling tot niet-werkende mantelzorgers. Werkende mantelzorgers willen het liefst gewoon blijven werken. Het werk helpt hen om afstand te kunnen nemen van de mantelzorg. Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is belangrijk om de zorg in combinatie met het betaalde werk langer vol te houden.

Cijfers over werkende mantelzorgers

Het percentage werkenden dat mantelzorg verleent is in de periode 2004-2012 toegenomen van 13% tot bijna 18%. Vooral zogenaamde lichte helpers, die enkele uren per week helpen, zijn groter in aantal.

Van de 4.000.000 mantelzorgers werkt bijna de helft (1.880.000 mantelzorgers) ten minste 32 uur per week (een ‘grote baan’). Van deze groep geeft 13% intensieve hulp, ten minste 8 uur per week. Dat betreft vaker planbare hulp dan bij de intensieve mantelzorgers zonder betaald werk. Driekwart van de werkende mantelzorgers met een grote baan is man; een kwart is vrouw. In de zorgsector combineert zelfs 1 op de 3 werkenden zorg en werk (bron: Werk&Mantelzorg). Van de werkende mantelzorgers zorgt iets meer dan de helft voor de (schoon)ouders. Zo’n 10% zorgt voor zijn of haar partner en bijna een vijfde zorgt voor andere familie. Opvallend is dat 16% voor een vriend of buur zorgt.

19% van de werkende mantelzorgers ervaart overbelasting. Om deze belasting aan te kunnen gaat men minder werken, ze nemen verlof op, ze passen de inhoud van hun werk aan of verdelen de zorgtaken thuis anders. 20% werkt minder uren dan ze eigenlijk willen. 78% van de ouders van zorgintensieve kinderen gaat minder werken, omdat zij werk en mantelzorg onvoldoende kunnen combineren.

50% van de mantelzorgers ervaart de combinatie van zorg en werk als goed te doen. Voorwaarde daarvoor is dat zij werk en zorg op elkaar kunnen aanpassen, door minder uren te werken of door de zorg anders te regelen.
Mantelzorg blijkt niet altijd bespreekbaar. 48% van de mantelzorgers bespreekt dit niet met de leidinggevende en 30% niet met collega’s.

Behoeften van werkende mantelzorgers

Bij deze groep mantelzorgers is vooral behoefte aan ondersteuning en erkenning vanuit de werkomgeving. Een passend personeelsbeleid zorgt ervoor dat men de zorg en het werk volhoudt.
Er zijn drie mogelijke vormen van mantelzorgvriendelijk werken:

1. De combinatie van werk en mantelzorg is bekend en bespreekbaar

Wanneer mantelzorg niet in het beleid is opgenomen bespreekt minder dan de helft van de mantelzorgers de zorg niet met de leidinggevende, wanneer er wel aandacht voor is bespreekt 68% van de mantelzorgers het wel.

2. Verlofregelingen zijn bekend en worden actief toegepast

Drie op de tien werkende mantelzorgers nam in 2014 een (of meerdere) dag(en) vrij (eigenlijk vakantieverlof) om mantelzorg te verlenen. Het gaat vooral om intensieve helpers en helpers van partners of kinderen. Het zorgverlof is per 1 juli 2015 wettelijk uitgebreid: het mag nu ook ingezet worden voor een zieke vriend of buur en niet alleen voor familieleden. Daarnaast is het niet langer een vereiste dat de ziekte levensbedreigend is. Verlofregelingen worden echter nog steeds weinig gebruikt: 5% maakte gebruik van onbetaald verlof en 7% van betaald verlof).

3. Leidinggevenden en medewerkers zoeken samen naar maatwerkoplossingen

De aard en intensiteit van zorg blijkt belangrijker dan werkfactoren. Kan de mantelzorger het werk en de zorg combineren? Flexibiliteit kan mantelzorgers helpen, zoals flexibele werktijden, thuis kunnen werken, maar ook weg kunnen als er een calamiteit is.

Bronnen en meer lezen

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.