Oudere mantelzorgers

U bevindt zich hier: Home | Thema's | Feiten en cijfers | Oudere mantelzorgers

Oudere mantelzorgers

Oudere mantelzorgers zijn 65-plussers die in de meeste gevallen (40%) zorgen voor de partner. Er zijn ook ouderen die zorgen voor een naaste in een instelling. Mantelzorg stopt immers niet bij de opname van de zorgvrager in een intramurale voorziening. Bijna een kwart van de mensen die mantelzorg ontvangt, woont in een verzorgings- of verpleeghuis. Hun mantelzorgers zien hun inspanningen vaak als een noodzakelijke aanvulling op de professionele zorg die in de instelling wordt geboden.

Risico op overbelasting en eenzaamheid

Oudere mantelzorgers lopen een verhoogd risico op overbelasting: hun eigen sociale netwerk wordt kleiner doordat leeftijdgenoten gezondheidsproblemen krijgen of overlijden. Extra hulp en sociale ondersteuning vallen dan geleidelijk weg. Met het verstrijken van de jaren neemt ook de kans toe dat de mantelzorgers zelf gezondheidsproblemen krijgen.
Zorgen voor de partner zorgt voor binding en voor het moeilijk uit handen geven van de zorg. Vanzelfsprekendheid en wegcijferen speelt bij deze groep mantelzorgers. Ze geloven dat zij zelf het beste kunnen en moeten zorgen. Daarnaast is de wens steeds vaker om langer thuis te wonen. Bij deze groep mantelzorger is een groot risico op eenzaamheid. Er is een klein netwerk en weinig tijd en ruimte voor deelnemen aan activiteiten.

Een groot aantal oudere mantelzorgers zorgt voor een partner met dementie en/ of geheugenproblemen. Meer hierover leest u bij ‘Mantelzorgers van mensen met dementie’

Cijfers over oudere mantelzorgers

In 2014 was 18% van alle mantelzorgers ouder dan 65. Dit gaat om 720.000 personen. Van alle mantelzorgers die intensief en langdurend helpen, is 31% 65 jaar of ouder. Oudere mantelzorgers zorgen meestal voor hun partner (40%), maar ook voor hun (volwassen) kind of ander familielid (beiden 20%) en voor een buur of vriend (28%). Lees meer feiten en cijfers over mantelzorg.

Behoeften oudere mantelzorgers

  • Informatie en advies over de medische en psychische aspecten van de desbetreffende ziekte: diagnostisering, gedragsveranderingen, relatieveranderingen, zorgmogelijkheden, regelzaken; 
  • Emotionele steun van naasten en mensen in dezelfde situatie; 
  • Steun bij zingevingsvragen; 
  • Delen van de zorg met anderen, zowel naastbetrokkenen als vrijwilligers en professionals;
  • Praktische hulp bij klussen, vervoer, onderhoud in en om het huis, maaltijdvoorziening etc.
  • Regelhulp bij de (zorg)administratie;
  • Passende respijtzorg (vervangende zorg, met als doel dat de mantelzorger even op adem kan komen);
  • ‘State of the art’ hulpmiddelen (zoals domotica) die het gemakkelijker maken om zelfstandig te blijven wonen.

Bronnen en meer lezen

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.