Mantelzorgers van mensen met dementie

U bevindt zich hier: Home | Thema's | Feiten en cijfers | Mantelzorgers van mensen met dementie

Mantelzorgers van mensen met dementie

Mensen met dementie gaan cognitief geleidelijk achteruit door stoornissen in hun geheugen, taal, denken, waarnemen, redeneren en handelen. Zij kunnen in gedrag en karakter ingrijpend veranderen en worden in hun dagelijks leven steeds afhankelijker van hulp van met name partners en kinderen.

De mantelzorg is in latere stadia vaak 24-uurszorg, waarbij voortdurend toezicht noodzakelijk is. Mensen met dementie kunnen gaan dwalen binnen en buiten het huis, zijn voortdurend spullen kwijt en kunnen eenvoudige handelingen niet meer precies uitvoeren. Opname in een zorginstelling kan uiteindelijk noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld als de veiligheid van de thuissituatie ernstig in het geding is.

Hoewel de zorg voor een naaste met dementie vaak intensief is, kan deze ook diepe voldoening en verbondenheid geven. Mantelzorgers en hun naasten met dementie vinden hun onderlinge relatie soms opnieuw uit. Het contact verandert, maar blijft wederzijds waardevol.

Cijfers over mantelzorgers van mensen met dementie 

 • In 2014 waren er ongeveer 260.000 mensen met een vorm van dementie (Alzheimer Nederland, op basis van cijfers van TNO).
 • 640.000 mantelzorgers bieden alleen of samen met andere mantelzorgers hulp aan iemand met dementie of geheugenproblemen (denk hierbij ook aan Parkinson, Multiple Sclerose of de gevolgen van een herseninfarct). Dat is ± 16% van alle mantelzorgers in 2014.
 • 100.000 mensen zorgen minimaal 8 uur per week voor iemand met dementie of geheugenproblemen.

Hoeveel procent van welke groepen zorgt voor een zorgontvanger met dementie?

 • 9 % van de mensen die voor hun partner zorgen
 • 21% van de mensen die voor hun vader of moeder zorgen 
 • 3% van de mensen die voor hun kind zorgen 
 • 18% van de mensen die voor een zus of broer, oom of tante, grootouder of ander familielid zorgen 
 • 8% van de mensen die voor een vriend of buur zorgen

Ruim 50.000 mensen zorgen voor hun partner met dementie; meestal zullen dat 65-plussers zijn. Lees meer over oudere mantelzorgers.
Ongeveer 15% van de mantelzorgers van mensen met dementie denkt dat niemand zou helpen als de centrale mantelzorger uitvalt, of weet niet wie er in dat geval zou helpen.

Ontspoorde mantelzorg

Overbelasting kan soms leiden tot ontspoorde mantelzorg. Dan gaat een mantelzorger door onwetendheid, onkunde of onmacht een grens over – zonder opzet. Zo’n 10% van de mensen met dementie krijgt te maken met fysiek geweld door de mantelzorger, 30% met verbaal geweld (Factsheet ontspoorde mantelzorg).

Behoeften van mantelzorgers van mensen met dementie

Mantelzorgers van mensen met dementie hebben meer behoefte aan ondersteuning en respijtzorg dan de meeste andere groepen mantelzorgers.  Specifiek hebben zij behoefte aan: 

 • Informatie en advies over de medische en psychische aspecten van de ziekte: diagnostisering, gedragsveranderingen, relatieveranderingen, zorgmogelijkheden, regelzaken; 
 • Emotionele steun van naasten en mensen in dezelfde situatie; 
 • Steun bij zingevingsvragen;
 • Delen van de zorg met anderen, zowel naastbetrokkenen als vrijwilligers en professionals;
 • Praktische hulp bij klussen, vervoer, onderhoud in en om het huis, maaltijdvoorziening etc.
 • Regelhulp bij de (zorg)administratie;
 • Passende respijtzorg (d.w.z. vervangende zorg, met als doel dat de mantelzorger even op adem kan komen);
 • ‘State of the art’ hulpmiddelen (zoals domotica) die het gemakkelijker maken om zelfstandig te blijven wonen bij dementie;
 • Bij werkende mantelzorgers: inzet van verlof, structurele aanpassingen in het werk en afspraken met de werkgever over bijv flexibele werktijden en thuiswerken.

Bronnen en meer lezen

Voorbeelden van effectief ondersteuningsaanbod:
https://www.movisie.nl/esi/ontmoetingscentra-mensen-dementie-hun-verzorgers
https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/inloophuis-door-mensen-beginnende-dementie
https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/praktische-ondersteuning-goed-gezelschap-ouderen-ontlast-mantelzorgers
https://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/dagbesteding-turkse-marokkaanse-vrouwen-amersfoort

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven E-zine

 • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.