Jonge mantelzorgers

U bevindt zich hier: Home | Thema's | Feiten en cijfers | Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot ongeveer 25 jaar die thuis een verzorgende rol hebben voor een familielid met een beperking of die chronisch ziek is. Meestal zorgen zij voor ouders, een broer of zus. Over het algemeen vervullen zij niet de primaire zorgtaak, maar zorg loopt wel uiteen van intensieve zorg tot lichte hulp.

In gezinnen waarin sprake is van een broer of zus met beperkingen, gaat veel zorg en aandacht naar het zorgbehoevende kind uit. Hierdoor krijgen de andere kinderen in het gezin mogelijk minder aandacht dan gebruikelijk.

Jongeren met een ziek gezinslid ervaren meer psychische en emotionele problemen dan andere jongeren. Ook ervaren zij meer problemen met leeftijdsgenoten. Tegelijkertijd vinden ze zichzelf socialer dan andere kinderen en jongeren (De Roos et al. 2013).

Jonge mantelzorgers vaak niet zichtbaar

Jonge mantelzorgers zijn vaak heel zorgzaam, ze hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel, waardoor ze zichzelf wegcijferen. Aan de andere kant hebben ze vaak wel minder geduld.
Kinderen en jongeren kunnen geen kind meer zijn. Ze hebben geen tijd voor sport, vrienden of huiswerk. Ze nemen vaak de rol van ouder in (parentificatie). De problemen van jonge mantelzorgers zijn vaak niet zichtbaar. Omdat de jongere vaak niet de primaire verzorger is, zal de jongere niet snel een beroep doen op formele of informele zorg. Daarbij ziet deze groep zichzelf ook niet als mantelzorger.

Cijfers over jonge mantelzorgers

Hoeveel jonge mantelzorgers er zijn, is niet precies bekend. Het Sociaal en Cultureel Planbureau becijferde in 2012 dat er ongeveer 450.000 kinderen en jongeren zijn met een langdurig zieke huisgenoot. Het betreft 12% van de 5- tot 23-jarigen (De Boer et al. 2012). Meer feiten en cijfers over mantelzorg.

Behoeften van jonge mantelzorgers

  • Bewustwording: de gezinssituatie is normaal (‘je weet niet beter’) en bijzonder tegelijk, soms is een luisterend oor fijn en hulp vragen mag.
  • Informatie en advies: hoe ga ik om met mijn hulpbehoevende moeder/vader/broer/zus. 
  • Emotionele steun en een luisterend oor bij zingevingsvragen: lotgenotencontact en geestelijke zorg.
  • Praktische hulp om activiteiten buitenshuis te kunnen ondernemen, zoals begeleiding en vervoer, als de ouders dat niet kunnen bieden of betalen (i.v.m. hoge zorgkosten).
  • Respijtzorg en aanvullende vrijwillige thuishulp, zodat de zorg in het gezin verlicht wordt en er meer ruimte ontstaat voor plezierige, niet-zorggerelateerde activiteiten.

Bronnen en meer lezen

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.