Versterken: mantelzorgers betrekken bij het opstellen van beleid

U bevindt zich hier: Home | Voor gemeenten | Mantelzorgers betrekken bij het opstellen van beleid

Versterken: mantelzorgers betrekken bij het opstellen van beleid

Mantelzorgers betrekken bij beleidsvorming helpt om passende ondersteuning te bieden en de positie van mantelzorgers te versterken.

Door als gemeente mantelzorgers te betrekken bij het vormen en ontwikkelen van beleid:

  • krijgt u veel bruikbare informatie uit de praktijk;
  • verbetert u het contact en de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuningsorganisaties;
  • vergroot u het draagvlak voor uw beleid.

Het is belangrijk om meer mantelzorgers te bereiken dan de vanzelfsprekende, zichtbare groep. Denk ook aan allochtone mantelzorgers, jonge mantelzorgers, mantelzorgers van palliatief terminale patiënten en mantelzorgers van mensen met een psychiatrische aandoening.

In de brochure Samen met mantelzorgers beleid opstellen leest u meer over het betrekken van verschillende mantelzorgers in uw gemeente. De methodiek kent een stappenplan en is geïnspireerd op goede voorbeelden.

Drie rollen

Als gemeente heeft u binnen uw mantelzorgbeleid verschillende rollen. In de rol van uitvoerder neemt u de uitvoerende verantwoordelijkheid, denk aan het betrekken van mantelzorgers bij het keukentafelgesprek. Als opdrachtgever houdt u zich bezig met het inkopen en monitoren van mantelzorgondersteuning en in de rol als regisseur bent u bezig om de lokale organisaties te mobiliseren om zich in te zetten voor mantelzorgondersteuning. > Lees meer: Inzicht in uw rol als gemeente (pdf)

Domeinoverstijgend beleid

Als u mantelzorgers betrekt bij het gemeentebeleid, ontdekt u dat sommige onderwerpen die van belang zijn voor mantelzorgers zich niet beperken tot het beleid voor zorg en welzijn. Denk aan vragen over het bouwen van een mantelzorgwoning in de tuin, of over een aangepaste woning. En voor een mantelzorger die niet bij degene woont die hij of zij verzorgt, kan een parkeervergunning in dat gebied handig zijn. Beleid over bijvoorbeeld huisvesting en parkeren kan ook van invloed zijn voor mantelzorgers.

> Meer lezen? Download de Paragraaf Versterken uit 'Mantelzorgondersteuning is de basis'

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.