Mantelzorgers van zorgintensieve kinderen

U bevindt zich hier: Home | Thema's | Feiten en cijfers | Mantelzorgers van zorgintensieve kinderen

Mantelzorgers van zorgintensieve kinderen

Zorgintensieve kinderen zijn kinderen, die als gevolg van een handicap, stoornis of ziekte veel en langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben (Okma et al. 2014). Er kan sprake zijn van (een combinatie van) ziekte, (lichte) verstandelijke beperkingen, lichamelijke beperkingen, zintuiglijke beperkingen, GGZ-problematiek en meervoudige beperkingen. Hoewel de ouders de zorg die zij geven vanzelfsprekend vinden, vraagt deze (veel) meer dan de gemiddelde ouderlijke zorg voor kinderen. Daarom worden deze ouders gezien als ‘mantelzorgers’.

78% van de ouders gaat minder werken en 60% krijgt zelfs een burn-out. Relatieproblemen (60%) en opvoedingsproblemen (44%) kunnen ook ontstaan. Ruim de helft van de ouders geeft aan dat de andere kinderen in het gezin onvoldoende aandacht krijgen als gevolg van de zorg voor het chronisch zieke of gehandicapte kind (Okma et al. 2014). Ouders vinden vaak niet gemakkelijk ondersteuning of hebben onvoldoende tijd om ondersteuning te zoeken. De zorg voor het kind heeft dan prioriteit.

Cijfers

Omdat het om een brede groep kinderen gaat is het aantal mantelzorgers lastig te bepalen. Vaak zijn er bij een kind meerdere mantelzorgers betrokken. Uit onderzoek blijkt dat van de zorgintensieve kinderen 60% een verstandelijke beperking heeft, ruim een vierde heeft een lichamelijke beperking en iets minder dan 14% een zintuiglijke beperking (TIerolf en Oudenampsen 2013). 14% van de kinderen wordt gekenmerkt als chronisch ziek (Okma et al. 2014).

Lees hier meer over jonge mantelzorgers.

Behoeften

  • Ouders hebben behoefte aan online informatie en ondersteunende gesprekken met mensen van dagbesteding en onderwijs. Timing en hoeveelheid van deze gesprekken is belangrijk (Okma et al. 2014).
  • Een gezinscoach kan ondersteuning bieden voor zorgintensieve gezinnen.
  • Helpende handen zijn maar in 25% van de gezinnen nodig. Vaker (67%) is behoefte aan het delen van ervaringen en gevoelens met andere ouders (lotgenoten contact, zowel online als offline).
  • Behoefte aan flexibele inloopspreekuren.
  • Broers en zussen in het gezin hebben behoefte aan een uitlaatklep. In de vorm van contact met leeftijdsgenoten of een maatje.
  • Soms is behoefte aan vrijwillige respijtzorg in huis
  • Steun bij zingevingsvragen

Bronnen en meer lezen

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.