Mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

U bevindt zich hier: Home | Thema's | Feiten en cijfers | Mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Niet-aangeboren hersenletsel, kortweg NAH, is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. Er zijn twee typen: traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel. Bij traumatisch hersenletsel ligt de oorzaak buiten het lichaam, zoals een verkeersongeluk of geweld. Niet-traumatisch is bijvoorbeeld een beroerte (CVA) of hersentumor. Ziekten zoals Multiple Sclerose of Parkinson kunnen ook leiden tot hersenletsel.

Voor veel patiënten en hun mantelzorgers geldt dat zij ineens in deze situatie terecht komen, van de ene op de andere dag. De onduidelijkheid van NAH is voor mantelzorgers vaak lastig. Het verloop en gevolgen brengen onzekerheid met zich mee. Ook is het moeilijk de verandering in gedrag en mogelijkheden en beperkingen van de partner te accepteren. Mantelzorgers geven aan een aantal aspecten lastig te vinden; zware verantwoordelijkheid, onduidelijkheid over zorgbehoeften, verminderde sociale contacten, gevoel er alleen voor te staan en een constante bezorgdheid.

Doordat de omgeving de situatie van het gezin niet kent of begrijpt, trekken zij zich soms terug. Mantelzorgers raken dan soms in een sociaal geïsoleerd. Hieruit kan overbelasting, burn-out of ontsporing van de zorg leiden. Ook veel jonge mantelzorgers hebben te maken met iemand met NAH, meestal een ouder. Het is belangrijk deze kinderen te begeleiden, want 54% van deze kinderen heeft emotionele of gedragsmatige problemen.

Cijfers

Jaarlijks worden 160.000 mensen getroffen door hersenletsel. Er leven in Nederland naar schatting 500.000 mensen met een vorm van NAH (Hersenstichting). 35 tot 50% van de mantelzorgers van mensen met NAH is zeer zwaar belast of overbelast. Mantelzorgers van CVA-patiënten krijgen vaak een verkleind sociaal netwerk, ze ervaren de kwaliteit van leven laag en de kans op depressiviteit is groter (Adriaansen et al. 2011).

Behoeften

  • Informatie over de aandoening en gevolgen.
  • Netwerkversterking en het delen van zorgtaken.
  • Gesprekken met mensen die in dezelfde situatie zitten of hebben gezeten (NAH-cafés en cursussen).
  • Passende respijtzorg (tijdelijk overnemen van mantelzorg, voor rust en ontspanning van mantelzorger).
  • Dagbesteding en dagactiviteiten die aansluiten bij de voorkeuren en mogelijkheden van mensen met NAH
  • Casemanagement:  regelzaken uit handen nemen, proces en situatie overzien, informeren over ziekte en verloop
  • Steun bij zingevingsvragen

Bronnen en meer lezen

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.