Mantelzorgers van mensen in de laatste levensfase

U bevindt zich hier: Home | Thema's | Feiten en cijfers | Mantelzorgers van mensen in de laatste levensfase

Mantelzorgers van mensen in de laatste levensfase

Steeds meer mensen overlijden thuis, verzorgd en omringd door naasten. Dit zal de komende jaren alleen maar toenemen: mensen worden ouder en ervaren een langere periode van ziek-zijn voor zij overlijden. Daarbij geven zij de voorkeur aan verzorging in de eigen thuissituatie boven de omgeving van een ziekenhuis of verpleeghuis.

Zorg voor iemand in de laatste levensfase is zwaar en ingewikkeld. Waar een mantelzorger eerst nog vooral huishoudelijke hulp bood, verandert dat in complexere zorg, waaronder wondverzorging, toedienen van medicijnen en het verplaatsen van de persoon. Ook krijgt hij of zij een coördinerende rol in het verzorgingsproces. De gemiddelde duur van de mantelzorg in deze laatste levensfase is vijf maanden en het is vrijwel 24-uurszorg. Daar komt ook het mentale aspect bij: de mantelzorger durft de terminaal zieke eigenlijk niet alleen te laten, bang dat deze dan snel zal sterven.

Typisch aan de mantelzorg in de laatste levensfase is verder de diversiteit van professionele en informele zorgverleners die bij de zorgvrager thuis komen. Naast professionele zorg (huisarts, thuiszorg, medisch specialisten) betreft dit ook andere mantelzorgers en helpers van de primaire mantelzorger. Dat maakt afstemming des te belangrijker.

Het kan emotioneel erg belangrijk zijn voor mantelzorgers om hun naaste tot diens overlijden te kunnen verzorgen in de thuissituatie. Mantelzorgers geven aan dat het hen ook helpt bij hun rouwverwerking. Daarom is het belangrijk dat de mantelzorg niet zomaar uit handen wordt genomen uit overigens goede bedoelingen van professionals en omringende familie. Tegelijkertijd kan het de mantelzorger helpen om de zorg te delen, zodat hij of zij niet overbelast raakt.

Cijfers

In Nederland verleenden in 2008 ongeveer 70.000 mensen hulp aan een persoon die thuis is overleden en die ook thuis is verpleegd (Oudijk et al. 2010). 7% van de mantelzorgers geeft zorg aan een terminaal zieke.

Behoeften

  • Behoefte aan informatie over ziekte, proces en behandeling en randzaken zoals verlof en financiën.
  • Praktische hulp: vervoer, verzorging, huishouden, administratie.
  • Emotionele steun en waardering voor hun rol.
  • Steun bij zingevingsvragen
  • Veel mantelzorgers willen tot op het einde op een goede manier zorg blijven bieden voor hun naaste. Dit kan bijdragen aan de rouwverwerking. De ondersteunende rol van de professionele zorg is daarbij onmisbaar.
  • Na het overlijden: nagesprekken met vrijwilligers, met de coördinator van de vrijwillige thuiszorg of professionals. Deze gesprekken met mensen die er direct bij waren, kunnen helpen bij de rouwverwerking.

Bronnen en meer lezen

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.