Hoe kun je als thuiszorgmedewerker cliënten helpen om hun netwerk te versterken?

U bevindt zich hier: Home | Actueel | Nieuws | Hoe kun je als thuiszorgmedewerker cliënten helpen om hun netwerk te versterken?

Hoe kun je als thuiszorgmedewerker cliënten helpen om hun netwerk te versterken?

15 januari 2015

Door de ontwikkelingen in de zorg wordt er meer eigen kracht van de cliënt en zijn of haar netwerk gevraagd. Dat vraagt van cliënten dat ze eerst kijken naar wat ze zelf kunnen doen en met hun eigen netwerk kunnen organiseren, voordat professionele zorg wordt ingeschakeld. Zorgmedewerkers kunnen cliënten ondersteunen bij het benaderen en versterken van hun netwerk. Aanwijzingen daarvoor vinden zij in de 'Handreiking informele netwerken versterken: wat kun je betekenen voor je cliënten?'

Meedenken met cliënten

Cliënten maken niet altijd gebruik van de mogelijke hulp vanuit hun omgeving. Zij uiten hun wensen niet, weten niet hoe ze in hun behoeften kunnen voorzien, of doen geen beroep op de mensen om hen heen. Ze staan er niet bij stil dat ze iemand uit hun netwerk kunnen inschakelen, of vinden het lastig om iets aan een ander te vragen. Het helpt daarom als iemand, zoals de thuiszorgmedewerker, met cliënten meedenkt over de mogelijkheden om in hun behoeften te voorzien, en de rol die familie, vrienden, kennissen, buren en vrijwilligers hierin kunnen vervullen.

Netwerk versterken in 5 stappen

In de handreiking wordt in 5 stappen uitgelegd wat de thuiszorgmedewerker kan doen om de cliënt te helpen bij het versterken van het netwerk. Per stap zijn ook mogelijke vragen opgenomen die je kunt stellen aan de cliënt.

  1. Wensen en behoeften signaleren: help cliënten en eventueel mantelzorgers hun hulpvraag bespreekbaar maken.
  2. Netwerk in kaart brengen: inventariseren en noteren welke personen tot het netwerk van de cliënt behoren.
  3. Cliënt stimuleren en ondersteunen, bijvoorbeeld door het zoeken of versterken van het sociaal netwerk. Betrek hierbij eventueel ook de mantelzorger.
  4. Cliënt en netwerk (mantelzorgers) faciliteren door ze informatie te geven of bepaalde vaardigheden te leren. 
  5. Evalueren: zijn de behoeften vervuld?

Handreiking informele netwerken versterken: wat kun je betekenen voor je cliënten?

Download de Handreiking informele netwerken versterken: wat kun je betekenen voor je cliënten?
Naast de handreiking is een samenvatting beschikbaar, waarin de 5 stappen kort beschreven worden, aangevuld met praktische tips. Download hiervoor het artikel Ken jij het netwerk van je cliënt? (pdf)

De handreiking informele netwerken versterken: wat kun je betekenen voor je cliënten? is het resultaat van het project ‘Een goede buur’ van Vilans en Stichting Thuiszorg Midden Gelderland (STMG).

Facebook Twitter LinkedIn

Inschrijven E-zine

  • Mevrouw Heer

expertisecentrummantelzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.